“เมื่อพระเจ้าทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า”พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เขา”(สดด.126:1-2)

เป็นเวลา 27 ปี ที่คริสตจักรมีคดีเรื่องที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ใจสมานสุขุมวิท พี่น้องได้เฝ้าอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าขอพระเมตตาที่จะทรงช่วยกู้สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะย่ำแย่ แม้ผลการพิพากษาที่ผ่านมาจะเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่คณะผู้นำก็ยังคงยืนหยัดที่จะพึ่งพาพระเจ้าด้วยความเชื่อ แล้วในที่สุดศาลอุธรณ์ได้นัดไปฟังผลการพิพากษาในวันที่28มิถุนายน ผลการพิพากษาได้ตัดสินให้ที่ดินที่พิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีผลทำให้สัญญาซื้อขายที่ดินที่ได้ทำไว้เป็นโมฆะและห้ามไม่ให้มีการขัดขวางรบกวนการใช้สถานที่โบสถ์เพื่อประกอบศาสนกิจของคริสเตียน

นี่คือข่าวดีที่สุดสำหรับพี่น้องสมาชิกใจสมานและพี่น้องมิชชันนารีจากคานาดาที่ได้เฝ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างไม่อ่อนระอาใจตลอดระยะเวลา 27 ปี บัดนี้พระเจ้าได้สำแดงพระเมตตาของพระองค์และการช่วยกู้ที่อัศจรรย์ นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยืนยันว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผล (ยก.5:16)

แม้ว่าคู่กรณีอาจจะมีการฎีกาต่อไป เราก็มีความเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วเราก็จะได้ใช้โบสถ์ใจสมานเป็นที่นมัสการพระเจ้าสืบไปจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมารับคริสตจักรของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้า ฮาเลลูยา!!