เรากำลังอยู่ในช่วงอดอาหารอธิษฐาน40วันของคริสตจักรในประเทศไทย ผมขอหนุนใจสมาชิกทุกคนได้ร่วมในการอธิษฐานเผื่อคริสตจักร 350 แห่งที่ได้เข้าร่วมในการจัดงานประกาศใหญ่”เทศกาลอัศจรรย์แห่งรัก” ที่จะจัดในวันที่ 19-20 มกราคม 2019 ที่ไบเทค บางนา ขอให้สมาชิกในคริสตจักรเหล่านั้นมีภาระใจในการร่วมโครงการปฏิบัติการแอนดรูว์ ( Operation Andrew) ซึ่งกำลังมีการรณรงค์อยู่ในขณะนี้ ให้ทุกคนตื่นตัว มีใจกระตือ รือร้น ในการเป็นพยานและเชิญชวนกลุ่มบุคคลในสายสัมพันธ์ไปร่วมงานประกาศใหญ่ครั้งนี้ และให้สมาชิกจำนวนมากเข้ารับการอบรมเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลติดตามผลผู้เชื่อใหม่ที่เกิดจากงานประ กาศในครั้งนี้

การรวมพลังอธิษฐานสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การประกาศครั้งนี้ประสบความสำเร็จ คือมีผู้รับเชื่อหลายพันคน และถูกนำเข้าสู่คริสตจักรในจำนวนมากกว่า 80% ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า พลังการอธิษฐานด้วยความเชื่อและความเป็นหนึ่งเดียวกันจะสามารถนำการเคลื่อนแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ได้

การต่อสู้ขัดขวางจากมารซาตานมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดงานประกาศใหญ่ ดังนั้นคณะผู้จัดงานรวมทั้งวิทยากรจึงต้องการคำอธิษฐานจากลูกๆของพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คำอธิษฐานของผู้เชื่อจะทำลายอำนาจและการโจมตีของวิญ ญาณชั่วได้ ถ้าหากท่านยังไม่ได้เริ่มต้นอธิษฐานเผื่อการประกาศใหญ่ในครั้งนี้อย่างจริงจัง ผมขอเชิญชวนให้ท่านได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ และทำอย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะถึงวันจัดงาน